GSB 652 Sözleşmeli Personel Alımı

GSB 652 Sözleşmeli Personel Alımı

GSB sözleşmeli personel alımı için yayımladığı ilan ile 652 personel alımı yapacak. Başvurular 31 Ocak günü başlayıp 4 Şubat günü son bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı sözleşmeli personel alımı ilanı ile 652 yurt yönetim personeli alacağını duyurdu.


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak. 
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, 
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, 
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,


Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 
2) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 
3) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
4) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 
5) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir. 
6) Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022

Popüler İlanlar