Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Memur Alımı

Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Memur Alımı

Gündoğmuş Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 adet memur alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Gündoğmuş Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 adet memur alımı yapılacak.

Yapılan Açıklama;

Gündoğmuş Belediye Başkanlığı bünyesinde,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ”hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikler, ,KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Genel Başvuru Şartları;

1.    Türk vatandaşı olmak,
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.    Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Adaylarda aranan genel şartlardır.

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gundogmus.bel.tr internet adresinden temin edilecekti.

Adaylardan istenilen belgeler:

•    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
•    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veyanoter onaylı örneğiveya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
•    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
•    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
•    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
•    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
•    2 adet vesikalık fotoğraf

Adaylardan istenilen belgelerdir.

Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte01.12.2020ile 07.12.2020tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30)Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 Gündoğmuş/ANTALYA adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaatlarını yapabileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi: 07 Kasım 2020