Güvenlik Görevlisi Alımı Üniversite Kadın Erkek Personel Alacak

Güvenlik Görevlisi Alımı Üniversite Kadın Erkek Personel Alacak

Devlet Üniversitesi güvenlik görevlisi alımı için ilan yayımladı. En az 55 KPSS puan ile güvenlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak? Şartları neler?

Kayseri Üniversitesi kadın erkek en az 55 KPSS puan ile ortaöğretim ve ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.


Kayseri Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları 

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
(Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
- Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.


Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Bilgileri

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile yapılacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2022

Popüler İlanlar