Haran Üniversitesi 29 Akademik Personel Alımı!

Haran Üniversitesi 29 Akademik Personel Alımı!

Harran Üniversitesi rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 16 farklı birime personel alımı yapılacak. 4 Farklı unvanlarda yapılacak alımın detayları haberimizde…

Harran Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında 16 farklı birime 5 Profesör, 10 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi ve 7 Öğretim Görevlisi olmak üzere 29 akademik personel alımı yapıyor. Başvuruların son başvuru tarihi 9 Temmuz 2020 olarak bildirilmiştir.

Başvuruda Hangi Belgeler İsteniyor;

•    Hizmet Belgesi
•    Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
•    Adli Sicil Belgesi
•    Özgeçmiş
•    Nüfus Cüzdanı fotokopisi
•    Başvuru dilekçesi
•    Fotoğraf  
•    Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri
•    Yayın Listesi
•    Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

Profesör ve Doçent kadroları daimi, doktor öğretim üyesi kadroları ise süreli kadrolardır. Bu kadrolara başvuracak adayların Üniversitenin kuruluşun resmi internet sayfasının duyurular kısmındaki ilan metni ile birlikte bulunan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Ait Başvuru Formu” nu eksiksiz bir şekilde doldurup 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf da forma yapıştırarak ilanda istenilen belgeler ile birlikte ilgili makama şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru yapacak olan Öğretim Görevlisi için ayrıca;
•    Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi,
•    Lisans Transkript (Onaylı Sureti),
•    Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge,
•    Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) istenmektedir.
Muafiyet: Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Alım Yapılan Birimler;

•    Diş Hekimliği Fakültesi
•    Eczacılık Fakültesi
•    Eğitim Fakültesi
•    Fen Edebiyat Fakültesi
•    İlahiyat Fakültesi
•    Mühendislik Fakültesi
•    Sağlık Bilimleri Fakültesi
•    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
•    Tıp Fakültesi
•    Viranşehir Sağlık Yüksekokulu
•    Ziraat Fakültesi
•    Güzel Sanatlar Fakültesi
•    Birecik Meslek Yüksekokulu
•    Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu
•    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
•    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2020