Hasankeyf MYO 6 İlkokul Mezun Temizlik Görevlisi Alımı 

Hasankeyf MYO 6 İlkokul Mezun Temizlik Görevlisi Alımı 

İŞKUR kamu iş ilanları ile kamuya ilkokul mezun temizlik görevlisi personel alımı yapılıyor. Yayınlanan ilan ayrıntıları haberimizde.

Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan İŞKUR iş ilanı ile Hasankeyf MYO bünyesine 6 Temizlik Görevlisi alımı başvuruları başladı. Yapılacak kamu personeli alımında alınacak personeller daimi ve tam zamanlı olarak Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksek okulu adresinde çalışacaklar. Alınacak personellere yol ve yemek sosyal imkanları verilecek.

İŞKUR İş İlanı 6 Temizlik Görevlisi Alımı Başvuru Şartları

Adayların en az ilkokul mezunu olması,

Adayların Hasankeyf ikametli olmaları,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak,

Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır,

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak,

İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak şartları bulunmakta.

Üniversite İş Başvuru İşlemeleri

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan İlan şartlarını taşıyan adaylar, 18 Mayıs 2020 tarihi ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya e-devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

Batman Üniversitesi Hasankeyf MYO Temizlik Görevlisi alımı başvurusu için İŞKUR iş ilan numarası 00005500874 olarak yayınlandı.

İŞKUR Temizlik Görevlisi iş başvuru sonrasında 02 Haziran 2020 tarihinde Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda saat 13:30 da noter kurası çekilecek.

Temizlik Görevlisi alım ilanlarını akıllı telefon uygulamamız ile incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2020