Hazine Ve Maliye Bakanlığı 500 Memur Alımı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı 500 Memur Alımı

Hazine Ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 Memur Alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Hazine Ve Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 500 Memur Alımı yapılacak.

Yapılan Açıklama;

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan toplam 500adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet birimlerinde görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınav Başvuru Şartları;

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2.    Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş(35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
3.    TABLO 1’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak
4.    İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70puanaldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,
5.    ÖSYM tarafından 2019 ve 2020yıllarındayapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS)katılmış ve TABLO1’debelirtilenpuan türlerinin herhangi birinden en az 75 puana sahip olmak(Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır)
6.    Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak

Olarak belirlendi.

Giriş sınavı başvurusu,09/11/2020tarihinden 20/11/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve

Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr)internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2020