Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Personel Alım

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Personel Alım

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 unvanda Kamu Personeli Alımı başvuruları başlamış olup 22 Şubat 2019 kadar başvuru yapılacaktır. Maliye Bakanlığı Kamu Personeli alımı şartları neler işte detay.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 unvanda kamu personeli alımı başvuruları başlamış olup 22 Şubat 2019 tarihi bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek İş Talep Formu ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıda bulunan adresine, en geç 22 Şubat 2019 tarihi mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

İstenecek belgeler; İş Talep Formu ile birlikte aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan belge. Yüksek öğrenim diploması veya çıkış belgesi. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Nüfus Cüzdanı. A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş.

Hukuk Müşaviri pozisyonu için hukuk fakültesinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak. Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve/veya elektronik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan veya son 5 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgeleyecek diğer mühendislik fakültelerinden mezun olmak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu personeli alımı kılavuzu için tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2019