Hazine ve Maliye Bakanlığı Kimleri İşe Alıyor?    

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kimleri İşe Alıyor?    

Hazine ve Maliye Bakanlığınca daha önce personel alım ilanı yapılan 100 kişi kamu personel alımı başvuruları başlamak üzere. Kimler işe girebilecek?

Devlet Personel Başkanlığı ile ilana çıkılan Hazine Ve Maliye Bakanlığı bünyesine 100 kişi Uzman Yardımcısı kamu alımında kimler maliye bakanlığındaki işe başvurabilecek? Alınacak 100 kamu personeli Ankara ve İstanbul illerinde görev yapmak üzere alınacaklar.

Maliye Kamu Alımı Hangi İllere ve Hangi Branşlarda Yapılacak?

Hukuk bölüm mezunu Ankara iline 8 kişi, İktisat mezunu Ankara iline 12 kişi, İşletme mezunu Ankara iline 11 kişi, Maliye mezunu Ankara iline 6 kişi, Uluslararası İlişkiler mezunu Ankara iline 3 kişi, Ekonometri mezunu Ankara iline 10 kişi, Makine Mühendisliği mezun Ankara ilimize 2 kişi, Bilgisayar Mühendisliği mezunu Ankara iline 4 kişi, Endüstri Mühendisliği mezun Ankara iline 7 kişi alınacak.

Hazine ve Maliye kamu uman alımı İstanbul iline Hukuk alanında 2 kişi, İktisat alanında 12 kişi,  İşletme alanında 11 kişi, İstatistik alanında 2 kişi, Bilgisayar Mühendisliği alanında 1 kişi, Endüstri Mühendisliği alanında 9 kişi kamu personeli alınacak.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Sınavına Kimler Başvurabilecek?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan,

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olan, (01 Ocak 1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) katılmış ve özel şartlar bölümünde belirtilen geçerli puana sahip olmak,

Başvuru Özel Şartları Şöyledir.

Hukuk alanı için;  Hukuk bölümü mezunu olmak, KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak, Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre HUK-1 alanında ilk 32, HUK-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

İktisat alanı için İktisat bölümü mezunu olmak, KPSSP14 puan türünden en az 75 puan almış olmak, Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İKT-1 alanında ilk 48, İKT-2 alanında ilk 48 aday içerisinde bulunmak,

İşletme alanı için İşletme bölümü mezunu olmak, KPSSP25 puan türünden en az 75 puan almış olmak, Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İŞL-1 alanında ilk 44, İŞL-2 alanında ilk 44 aday içerisinde bulunmak,

Maliye alanı için Maliye bölümü mezunu olmak, KPSSP19 puan türünden en az 75 puan almış olmak, başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MLY-1 alanında ilk 24 aday içerisinde bulunmak,

Uluslararası İlişkiler alanı için;  Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olmak, KPSSP-34 puan türünden en az 75 puan almış olmak, başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre ULİ-1 alanında ilk 12 aday içerisinde bulunmak,

Ekonometri alanı için Ekonometri bölümü mezunu olmak, KPSSP13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre EKO-1 alanında ilk 40 aday içerisinde bulunmak,

İstatistik alanı için İstatistik bölümü mezunu olmak, KPSSP12 puan türünden en az 75 puan almış olmak, başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İST-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

Makine Mühendisliği alanı için Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak, KPSSP1 puan türünden en az 75 puan almış olmak, başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MAK-1 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,

Bilgisayar Mühendisliği alanı için Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak, KPSSP1 puan türünden en az 75 puan almış olmak, başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre BİL-1 alanında ilk 16, BİL-2 alanında ilk 4 aday içerisinde bulunmak,

Endüstri Mühendisliği alanı için Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak, KPSSP1 puan türünden en az 75 puan almış olmak, başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre END-1 alanında ilk 28, END-2 alanında ilk 36 aday içerisinde bulunmak şartları bulunmakta.

Başvurular Ne Zaman ve Nereye Yapılacak?

Giriş sınavı başvurusu 27 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve  07 Şubat 2020 günü mesai saati bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Diploma, varsa denklik belgesi ve YDS veya buna denkliği bulunan başka sınav sonuç belgesi taratılarak başvuru esnasında yüklenecek. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecek.
Başvuru Formunun imzalı bir örneği ile onaylı eklerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu personel alım ilanını ayrıntılı incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 07 Şubat 2020