Hazine ve Maliye Bakanlığı Lise Mezunu 16 Kamu İşçisi Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Lise Mezunu 16 Kamu İşçisi Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu işçisi alımı yapılması için ilan yayımladı. İlanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne16 Kamu İşçisi alınacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu işçisi alımı yapılması için  ilan yayımladı. İlanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce istihdam edilmek üzere 16 Kamu İşçisi alınacağını bildirdi. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan EKPSS barkodlu sonuç belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
 **Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 (üç) yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olması veya 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemesi zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın ve gelişime açık olması, dikkatli ve düzenli çalışması zorunludur

BAŞVURU BİLGİLERİ

Son başvuru tarihi 19 Şubat 2021 günü olup başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. 
darphane-1.pngdarphane-2.pngdarphane-3.png

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2021