Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı yapıyor. İlana göre Türkiye geneli 300 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak. Başvurular 18 Ocak 2021 Tarihinde 29 Ocak 2021 de bitmiş olacaktır. Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Genel Başvuru:

•    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
•    Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir)
•    ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2'de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.)
•    Ataması yapılanlar, atandıkları İl’de beş yıl görev yapmak zorundadır.
Değerlendirilme:
•    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
•    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
•    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
•    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
•    Genel yetenek ve genel kültürü,
•    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2021