Hitit Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı 25 Temizlik Personeli Ve Güvenlik Görevlisi

Hitit Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı 25 Temizlik Personeli Ve Güvenlik Görevlisi

Hitit Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 25 kişilik kadro duyurusu yaptı. 15 temizlik personeli ve 10 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Çorum Hitit Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Buna göre 15 temizlik personeli ve 10 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 25 personel alımı yapılacak.


4B Sözleşmeli Personel Alımı Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.  
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak. 
5- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türünden en az 55 puana sahip olmak. 
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
8- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 nci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.                                                                                                 9-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir. 
10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır. 
11- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.                         12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. 


4B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar başvurularını 06.01.2022-20.01.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Hitit Üniversitesi                                                                                                                                                                                                                     1- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapacaklardır. 
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.                         3-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
4- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
5- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. 
6- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2022

Popüler İlanlar