HSK En Az Lise Mezunu 25 Kamu Personeli Alımı

HSK En Az Lise Mezunu 25 Kamu Personeli Alımı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından en az lise mezunu 25 Kişi Sözleşmeli Memur alımı ve kamu personeli alımı yapıyor. HSK personel alımına kimler başvuruda bulunabilir, şartları

HSK Hakimler ve Savcılar Kurulu 25 kişi memur alımı ve kamu personeli alımı yapıyor. Alıma en az lise mezunu adaylar başvuru yapabiliyor. 2018 yılı KPSS Lisans-Kpssp3 - Ön Lisans-Kpssp93 - Ortaöğretim-Kpssp94 puan türünden en az 70 puan alanların başvuruları kabul edilmektedir. Başvuru için ve iş formu doldurarak HSK sözleşmeli alımları HSK resmi internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru Şartları neler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen hususlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Son başvuru günü olan 14 Haziran 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın “lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018” yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olması. 1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olan adaylar arasından.

Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olanlar. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucu olumlu olması. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı B Grubundan  lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93  ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Başvuru belgeleri için gerekenler; Fakülte-yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği “Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yukarıda sayılanlar dışında en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde MEB onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği “Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmekte.

HSK 25 Kamu personeli alımı formu tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 14 Haziran 2019