İBB Sınavsız KPSS’siz Lise Mezunu Kamu Personeli Alıyor

İBB Sınavsız KPSS’siz Lise Mezunu Kamu Personeli Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kamu personeli alımı için ilan yayımlandı. İBB tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu deniz taksi kaptanı ve gemici alınacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kamu personeli alımı için ilan yayımlandı. İBB tarafından yayımlanan ilanda en az lise mezunu deniz taksi kaptanı ve gemici alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

Deniz Taksi Kaptanı 
**En az Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Güverte bölümü mezunu,
**En az Sınırlı Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olan,
**En az 1 yıl deniz hizmetinde benzer görevde çalışmış,
**Tercihen İstanbul Boğazında deneyimli,
**Vardiyalı çalışma programına uyum sağlayabilen,
**Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
**Sorumluluk sahibi, dikkatli, görev bilincine güvenen,
**Hizmet kültürü gelişmiş, müşteri odaklı çalışabilen
Gemici 
**En az lise mezunu,
**Gemici ehliyeti olan,
**Tercihen Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Güverte bölümü mezunu,
**En az 1 yıl deniz hizmetinde benzer görevlerde tecrübesi olan,
**Vardiyalı çalışma programına uyum sağlayabilen,
**Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,
**Sorumluluk sahibi, dikkatli, görev bilinci gelişmiş

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel  alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 30.04.2021 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/ web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. 
İlan metnine linkten ulaşılabilir.
https://kariyer.ibb.istanbul/

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021