İçişleri Bakanlığı En Az 60 KPSS Puanla1772 Personel  Alımı

İçişleri Bakanlığı En Az 60 KPSS Puanla1772 Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı kamu personeli alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı için 1772 adet personel alınacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kamu personeli alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı için 1772 adet personel alınacağı bildirildi.
Alım Yapılacak Pozisyonlar
Destek Personeli
Teknisyen (elektrik-elektronik)
Tekniker (Harita, Bilgisayar)
Çağrı Karşılama Personeli
Büro Personeli
Programcı
Şehir Planlayıcı
Çözümleyici
Harita Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Arşiv Uzmanı
Avukat                                                                                                                                                                          kariyerkamu.com haberidir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Bakanlık resmi internet sitesi  www.icisleri.gov.t   internet adresinden temin edilebilecek İş Talep Formu istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Dil Sonuç Belgesi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesi (A) bendindeki  şartları taşıması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olması zorunludur.   
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması zorunludur. 01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilirler.

icisleri-1.pngicisleri2.pngicisleri3.pngicisleri4.png
.BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvurular 25 Ocak 2021 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında  www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. 

İlan metni için linke bakınız

Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2021