İl Milli Eğitim Müdürlüğü En Az Lise Mezun 10 Personel Alımı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü En Az Lise Mezun 10 Personel Alımı

27 Aralık 2019 İŞKUR iş ilanları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine Büro görevlisi, temizlik görevlisi,  alımı ilanı yayınlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü kamu alımı ilanlarının alım şartları haberi

İŞKUR iş ilanıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ilan ile müdürlük bünyesine 10 kişi kamu personeli büro personeli, temizlik görevlisi alımı yapılıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR kamu alımında 1 Büro işçisi alımında 00005325107 numaralı İŞKUR iş ilanında adayların en az önlisans mezunu olması, KPSS P93 puanı olması, kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Bolu Merkezde ikamet etmeleri, eski hükümlü veya TMY olması şartını taşıması gerekmekte.

Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR kamu alımında 4 Büro personeli alımında 00005325076 numaralı İŞKUR iş ilanında adayların lisans mezunu olması, KPSS puanı olması, kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Bolu Merkezde ikamet etmeleri ve engelli şartını taşıması gerekmekte.

Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR kamu alımında 2 Temizlik Personeli kamu alımında 00005325200 numaralı İŞKUR iş ilanında adayların en az lise mezunu olması, kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Bolu Merkezde ikamet etmeleri, eski hükümlü veya TMY olması şartını taşıması gerekmekte.

Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR kamu alımında 2 Büro personeli alımında 00005325156 numaralı İŞKUR iş ilanında adayların önlisans mezunu olması, EKPSS puanı olması, kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Gerede de ikamet etmeleri ve engelli şartını taşıması gerekmekte.

Milli Eğitim Müdürlüğü İŞKUR kamu alımında 1 Büro personeli alımında 00005325032 numaralı İŞKUR iş ilanında adayların önlisans mezunu olması, EKPSS puanı olması, kadın erkek 18 ile 40 yaş aralığında bulunması, Bolu Merkezde ikamet etmeleri ve engelli şartını taşıması gerekmekte.

İlanlardaki engelli olmak ifadesi doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri, ifade etmektedir.

Eski Hükümlü Nedir?

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri ifade eder.

TMY Nedir?

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

Başvurmak isteyen adayların 31 Aralık 2019 tarihine kadar İŞKUR iş ilan numaralarıyla başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2019