İl Özel İdaresi 13 Branşta Kamu İşçisi Alımı

İl Özel İdaresi 13 Branşta Kamu İşçisi Alımı

İŞKUR üzerinden İl Özel İdaresi tarafından kamu personeli alımı yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında 13 branşta kamu işçisi alımı yapılacağı bildirildi. Detaylar haberimizde…

İŞKUR üzerinden 24 kamu personeli  alımı yapılması için  yayımlanan ilanlar kapsamında Giresun İl Özel İdaresi 2 ağır şase ustası, 2 motor ustası, 2 ekskavatör operatörü, 1 yükleyici operatörü, 2 greyder operatörü, 2 hafif şase ustası, 4 konkasör operatörü(ustası), 1 torna ustası, 2 kaynak ustası, 1 oto ve iş makinesi elektrik ustası, 2 iş makinesi sürücü operatörü (ağır vasıta şoförü), 2 beko loder kazıcı yükleyici operaatörü, 2 iş makinesi hidrolik ve mekanik ustası alacağını bildirdi. 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
**personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir


 GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesnde belirtilen şartları taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ

Giresun İl Özel İdaresi personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15.10.2021 günü olup başvurular Giresun İl Özel İdaresi Bakım ve Onarım Atölyesi Yeniçağ Mevkii ;Merkez Barça Köyü Giresun adresine  yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

TAM İLAN METNİ VE DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021