İl Özel İdaresi Engelli Personel Alıyor

İl Özel İdaresi Engelli Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında engelli temizlik görevlisi ve santral görevlisi  alımı yapıyor Hakkari İl Özel İdaresi SÜMBÜLSAN Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden Hakkari iş ilanları kapsamında İl Özel İdaresi SÜMBÜLSAN personel  alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda engelli temizlik görevlisi ve santral görevlisi  alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – SÜMBÜLSAN personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 19.02.2021 günü olup başvurular e posta yoluyla yapılacaktır.

hakkari-basvuru.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır

hakkari-is-ilani.jpg

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2021