İl Özel İdaresi KPSS Şartsız Personel Alımı

İl Özel İdaresi KPSS Şartsız Personel Alımı

İşkur üzerinden İl Özel İdaresi personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Gümüşhane İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi ve Şehir Plancısı alınacağını bildirdi.

İşkur üzerinden İl Özel İdaresi personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Gümüşhane İl Özel İdaresi İnşaat Mühendisi ve Şehir Plancısı alınacağını bildirdi.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan tarihçeli yerleşim yeri belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı) istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Başvuru Formu (başvuru sırasında verilecektir) istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen unvan için fakültelerin ilgili bölümlerinden mexzun olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan tarihinden önce Gümüşhane ilinde ikamet ettiğini belgelemesi zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan her aday, ilan edilen kadrolardan sadece birine  başvuru yapabilecektir..
BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvurular 20.01.2021 - 21.01.2021 tarihleri arasında Yeni Mah. Yunus Emre Cad. Özel İdare Hizmet Binası Merkez Gümüşhane adresine yapılacaktır. 
gumushane1.pnggumushane2.png

Son Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2021