İletişim Başkanlığı Personel Alımı

İletişim Başkanlığı Personel Alımı

İletişim Bakanlığının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Tercüman alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

İletişim Bakanlığının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Tercüman alımı yapılacak.

Yapılan Açıklama;

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden altı (6) adet Mütercim-Tercüman alınacaktır. Yazılı sınav, 14/11/2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Genel Başvuru şartları;

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2.    Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
3.    Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört (4) yıllık lisans programlarından mezun olmak.
4.    ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
5.    ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak İngilizce dili için en az (A) düzeyinde dil bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2016-2020 yıllarında alınmış olması gerekmektedir.).
6.    Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
7.    İkinci bir yabancı dil bilmek, dil veya çeviri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak, sözlü çeviri yapabilmek veya daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde tercüme hizmetlerinde çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebi sayılacaktır.

Adaylarda aranan şartlardır.

Adaylar başvurularını, 23/10/2020 tarihinden itibaren 06/11/2020 tarihi saat 23.59' a kadar https://basvuru.iletisim.gov.tr internet sitesi üzerinden dolduracakları iş talep formu ile yapacaklardır.

Son Başvuru Tarihi: 06 Kasım 2020