İlk Defa Atanmak Üzere 8 Kamu Personeli Alımı

İlk Defa Atanmak Üzere 8 Kamu Personeli Alımı

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 8 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana kapsamında itfaiye eri ve zabıta memuru alacak Karabük Safranbolu Belediyesi.

İşkur üzerinden Belediye Başkanlığı tarafından 8 memur alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana kapsamında Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan İş Başvuru Formu istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir.  
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

karabuk-ozel-sartlar-1-001.pngkarabuk-ozel-sartlar-2-001.png

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
-Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Safranbolu Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Yeni Mahalle Sadri Artunç Caddesi Belediye İş Merkezi Kat:6 Safranbolu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
İlan metni için link 

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021