İlköğretim 40-45 Yaş Yüksek Okul 35 Yaş Sınır Personel Alımı

İlköğretim 40-45 Yaş Yüksek Okul 35 Yaş Sınır Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 26 Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 2 meslekten kamu işçi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 26 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi 25 su arıza işçisi, 1 makine teknikeri alacak.
 

BESOT GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

besot-1.pngbesot-2.pngbesot-3.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15.10.2021 günü olup Manisa İnasn Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlük Genel Evrak Birimine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021