İlkokul Lise Kamu İşçisi Alımı

İlkokul Lise Kamu İşçisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 3 meslekten ilkokul lise kamu işçisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 13 daimi personel alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 temizlik görevlisi, 7 akaryakıt satış elemanı, 4 market elemanı alacak.
 

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f -  Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** BELTES personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

mugla-1-005.pngmugla-2-004.pngmugla-3-001.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

BELTES personel alımı ilanına son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 günü olup başvurular www.enerjimugla.com adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2021