İlkokul Lise Ön Lisans İzmir İZENERJİ Personel Alımı

İlkokul Lise Ön Lisans İzmir İZENERJİ Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden ilkokul lise ön lisans mezunu İzmir İZENERJİ personel alımı yapıyor. Büro ve temizlik personeli ve 5 branşta daha alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 14 personel alımı yapılması için İzmir İZENERJİ Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ilkokul lise ön lisans mezunu 2 kapı kontrol görevlisi, 2 operatör, 4 odacı, 5 temizlik personeli, 2 yönetim bilişim sistemleri teknikeri, 1 danışma personeli, 5 büro personeli alacak.


İZMİR İZENERJİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


İZMİR İZENERJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İZENERJİ personel alımı ilanına başvurular 13.12.2021 - 15.12.2021 tarihleri arasında www.izenerji.com.tr adresinden yapılacaktır.www.kariyerkamu.com haberidir.

Tam ilan metni için buraya tıklayın

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2021

Popüler İlanlar