İmranlı Belediyesi Mühendis Ve Mimar Devam Ediyor!

İmranlı Belediyesi Mühendis Ve Mimar Devam Ediyor!

İmranlı Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

İmranlı Belediyesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacak.

Özel Başvuru şartları;

1-Adaylann Araç Sürücü Belgesi olması (En Az B sınıf)
2-Adaylann Proje Çizim tecrübesi olması,
3-Adaylann Mesleki tecrübelerinin olması öncelikli Şartlar olarak aranacaktır.

Aranan genel şartları;

1-    657 SayihDevletMemurlanKanunu'nun48. Maddesinde belirtilen Sartları taşımak,
2-     Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmama,
3-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak,
4-    Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapisveya6 aydan fazla veya affa uğramamış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yargılanmıyor olma, VB.

Başvuru şartlarını ve detaylarını Başvuru kılavuzuna tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 05 Ekim 2020