İnönü Üniversitesi 342 Kamu Personeli Alımı 

İnönü Üniversitesi 342 Kamu Personeli Alımı 

Resmi kamu iş ilanları ile yeni 342 kamu personeli alımı ilan edildi. Yayınlanan personel alım ilanı ayrıntıları haberimizde.

Bugün yapılan resmi kamu iş ilanı ile İnönü Üniversitesi bünyesine yeni 342 kişi kamu personeli alımı yapılacak.

Alınacak kamu personelleri 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecek.

İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek kadro belirlenecek. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Alınacak personel ünvanları ise şöyle olacak 300 Hemşire, 2 Psikolog, 1 Diyetisyen, 2 Fizyoterapist, 2 Eczane Teknikeri, 15 Röntgen Teknikeri, 15 Anestezi Teknikeri, 5 Fizik tedavi Teknikeri kamu personeli alımı yapılacak.

Hemşire olarak alınacak 300 kamu personeli alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olması, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puanı esas alınacak.

Psikolog olarak alınacak 2 kamu personeli alımında adayların Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olması, 2018 yılı KPSS P3 puanı esas alınacak,

Diyetisyen olarak alınacak 1 kamu personeli alımı adaylarının Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olması, KPSS P3 puanı esas alınacak.

Fizyoterapist olarak alınacak 2 kamu personeli alımı adaylarının Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olması, KPSS P3 puanı esas alınacak.

Eczane Teknikeri olarak alınacak 2 kamu personeli alımı adaylarının Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olması, 2018 yılı KPSS P93 puanı esas alınacak.

Röntgen Teknikeri olarak alınacak 15 kamu personeli alımı adaylarının Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olması, 2018 yılı KPSS P93 puanı esas alınacak.

Anestezi Teknikeri olarak alınacak 15 kamu personeli alımı adaylarının Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olması, 2018 yılı KPSS P93 puanı olması,

Fizik Tedavi Teknikeri olarak alınacak 5 kamu personeli alımı adaylarının Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olması, 2018 yılı KPSS P93 puanı olması gerekmektedir.

342 Kamu Personeli Alımı Başvuru İçin Gerekli Diğer Şartlar

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olması,

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmaması, (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecek.

Kamu Sağlık Personeli Alımı Başvuru İşlemleri

Şartları taşıyarak başvuru yapmak isteyen adayların 28 Mayıs 2020 tarihi ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasında başvurularını personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020