İŞKUR İş Başı Eğitim Programı Personel Alımı

İŞKUR İş Başı Eğitim Programı Personel Alımı

İŞKUR İş İlanları üzerinden 24 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İş Başı Eğitim Programında Çalışmış personel alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 24 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Kastamonu Tosya Belediyesi  İş Başı Eğitim Programında Çalışmış bahçıvan alacak.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Tosya Belediyesi personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

kastamonu-001.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Tosya Belediyesi personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 21 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Tosya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İŞKUR adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2021