İŞKUR İş Başı Eğitimi 89 Kamu İşçisi Alımı

İŞKUR İş Başı Eğitimi 89 Kamu İşçisi Alımı

İŞKUR İş İlanları üzerinden 89 kamu personeli alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İŞKUR İş Başı Eğitim Programına katılmış kamu işçisi alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 89 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi  3 şoför ve 86 bahçe bakım elemanı alacak.
 

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.

balikesir-1-001.pngbalikesir-2-001.png


BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  BAŞVURU BİLGİLERİ 

Personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 24 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. .Paşaalanı Mah. 192. Sok. No:1/1 Karesi Balıkesir adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021