İŞKUR İşbaşı Eğitimi Belediye İşçi Alımı Başvurusu

İŞKUR İşbaşı Eğitimi Belediye İşçi Alımı Başvurusu

İŞKUR işbaşı eğitimi kapsamında sabah 8 buçuk akşam 5 buçuk çalışacak Belediye işçi alımı için iş ilanı yayımlandı. Başvurular bugün açılıyor.

İŞKUR işbaşı eğitimi kapsamında Belediye işçi alımı yapılacak. Buna göre Zonguldak Kilimli Belediyesi 7 bahçe bakım elmanı alacak.


İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMİ BELEDİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMİ BELEDİYE İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

Bakanlıklar Ve Belediye 4346 Kamu Personel Alımı Başvuruları Bugün Açıldı

Kamuya Sabah 8 Akşam 6 Çalışacak Daimi Personel Alımı Yapılacak KAMU İLANLARINA DA BAKABİLİRSİNİZ

 


İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMİ BELEDİYE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına başvurular 12.01.2022 - 14.01.2022 tarihleri arasında Kilimli Belediyesine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 
kilimli.png

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2022

Popüler İlanlar