İŞKUR Sürekli İşçi Alımı 25 Daimi Personel

İŞKUR Sürekli İşçi Alımı 25 Daimi Personel

İŞKUR sürekli işçi alımı ilanları ile 5 pozisyon için 25 daimi personel alımı yapılacak. Kamu işçisi alımı için aranan şartlar neler?

İŞKUR sürekli işçi alımı ilanları ile 25 daimi personel alınacak. İlanlar kapsamında İstanbul GÜNBEL 10 çöpçü (araç arkası), 10 süpürgeci (temizlik işçisi), 2 grafiker, 2 fotoğrafçı, 1 mobilya dekorasyon teknikeri alacak.

 

Üniversite 29 Pozisyonda 4B Sözleşmeli Personel Alımı

En Az İlköğretim Mezunu İl Özel İdaresi Personel Alımı

 

İŞKUR SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.
 

Halk Ekmek İşçi Alıyor 

50 Daimi Belediye Şoför Alımı

İŞKUR SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

GÜNBEL personel alımı ilanına son başvuru tarihi 4 Şubat 2022 günü olup başvurular insankaynakları@gunbel.com.tr adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

Son Başvuru Tarihi: 04 Şubat 2022

Popüler İlanlar