İŞKUR Üzerinden 11 Kamu İşçisi  Alınıyor

İŞKUR Üzerinden 11 Kamu İşçisi  Alınıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 11 baskıcı işçi alımı yapıyor TC Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden İstanbul iş ilanları kapsamında Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 11 baskıcı işçi alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

darphane-baskici_isci.jpgdarphane-baskici_isci-2.jpg
Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Darphane personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Darphane personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Darphane personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Darphane personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  22.02.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  İlan no: 00005885654
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
iskurumu_darphane.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021