İstanbul ASFALT Fabrikaları 25 Personel Alımı

İstanbul ASFALT Fabrikaları 25 Personel Alımı

İşkur üzerinden İstanbul ASFALT Fabrikaları tarafından 25 daimi personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İstanbul ASFALT 25 kadın şoför alacağını duyurdu.

İşkur üzerinden İstanbul ASFALT Fabrikaları tarafıbndan en az lise mezunu 25 daimi personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İstanbul ASFALT 25 kadın şoför alacağını duyurdu.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER


** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** İstanbul ASFALT personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     

istanbul-asfalt.png
BAŞVURU BİLGİLERİ 

İstanbul ASFALT personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Haziran 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul adresine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2021