İstanbul Belediyeleri Personel Alımı

İstanbul Belediyeleri Personel Alımı

İstanbul Belediyeleri personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında  6 personel alınıyor.

İstanbul Belediyeleri personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında  6 personel alınıyor.

Alım Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

İstanbul Arnavutköy Belediyesi
Mimar 1 Kişi 
Harita Mühendisi 1 Kişi
Temizlik Personeli 1 Kişi

aras1.jpgaras2.jpgaras3.jpg
İstanbul Bakırköy Belediyesi
Beden İşçisi 1 Kişi
Büro İşçisi 1 Kişi

bakirkoy.jpgbakirkoy2.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPER
Büro Yönetimi Elemanı 1 Kişi
Sosyal Medya Destek Uzmanı 1 Kişi

isper-001.jpgisper2.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir
Genel Başvuru Şartları
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 05.04.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 05 Nisan 2021