İstanbul Belediyeleri Personel Alımı Yapıyor

İstanbul Belediyeleri Personel Alımı Yapıyor

İstanbul Belediyeleri personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Belediyeleri 5 pozisyon için 15 personel alıyor.

İstanbul Belediyeleri personel alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul Belediyeleri 5 pozisyon için 15 personel alıyor.

Alım Yapan Kamu Kurumları ve Resmi İlanlar

Üsküdar Belediye Başkanlığı
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Saha Veri Toplama Personeli    1 Kişi –Daimi – Lisans Mezunu -  25 Yaş Sınırı

uskudar-saha.jpg
Raporlama Elemanı  1 Kişi –Daimi – B Sınıfı Sürücü Belgesi - 35 Yaş Sınırı

uskudar-raporlama.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Anaokulu Müdürü  1 Kişi – Kadın -  Lisans Mezunu - B Sınıfı Sürücü Belgesi – 5 Yıl Deneyim

beylikduzu.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Güngören Belediyesi
Alım Yapılan Pozisyonlar 
Güvenlik Görevlisi  6 Kişi  -  Daimi

gungoren.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON A.Ş.
Alım Yapılan Pozisyonlar     
Büro Personeli Yardımcısı  1 Kişi  - Lisans  Mezunu 

iston.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Başvuru Bilgisi 

Son başvuru tarihi 05.03.2021 günü olup başvuru bilgisini her kurumun kendi ilan metninde bulabilirsiniz
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 05 Mart 2021