İstanbul Büyükşehir Belediyesi 104 Personel Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 104 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 104 personel alımı yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

İŞKUR üzerinden İstanbul iş ilanları kapsamında yapıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi  İSPER  personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 25 aşçı, 7 büro işçisi, 1 iletişim, dağıtım ve arşiv elemanı, 1 büro yönetimi ve yönetici asistanı elemanı (engelli), 3 destek personeli (yardımcı hizmetler), 1 halkla ilişkiler görevlisi, 9 halkla ilişkiler tanıtım ve meslek elemanı,  2 müzisyen (engelli), 43 okul öncesi öğretmeni,  4 psikolojik danışman, 2 sosyal hizmet uzmanı, 1 web ve çoklu ortam geliştiricisi (engelli), 3 psikolog, 2 destek personeli (yardımcı hizmetler) alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm engelli en az %40 engelli raporuna sahip olması gereklidir.
** İBB İSPER personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 24.03.2021 günü olup başvurular basvurur@isper.istanbul mail adresine yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

isper-basvuru-002.jpg
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Mart 2021