İZELMAN 10 Meslekten Belediye Personel Alımı için İlan Yayımladı

İZELMAN 10 Meslekten Belediye Personel Alımı için İlan Yayımladı

İŞKUR üzerinden 10 meslekten Belediye personel alımı için iş ilanları yayımladı. İZELMAN için başvurular 18 Ocak günü açılıyor.

İŞKUR iş ilanları üzerinden 10 meslekten Belediye personel alımı için ilanlar yayımladı.  Yayımlanan ilanlar kapsamında İzmir İZELMAN 1 otopark görevlisi, 1 müzisyen, 1 inşaat teknolojisi teknikeri, 1 gıda mühendisi, 1 fotoğrafçı, 1 ziraat mühendisi, 1 basın görevlisi, 1 mekatronik görevlisi, 1 jeoloji mühendisi, 1 eğitmen alacak.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLAR

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İZELMAN başvuruları 18-20 Ocak 2022 tarihlerinde [email protected]  adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 

https://media.iskur.gov.tr/52333/izmir-izelman-gen-hiz-tic-a-s-20-01-2022.pdf 
https://media.iskur.gov.tr/52336/izmir-izelman-gen-sag-hiz-tic-a-s-20-01-2022.pdf  

 

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2022

Popüler İlanlar