İZENERJİ Personel Alımı Ortaokul Lise 50 Kişilik Kadro

İZENERJİ Personel Alımı Ortaokul Lise 50 Kişilik Kadro

İŞKUR üzerinden 50 daimi personeli alımı yapılması için İZENERJİ personel alımı ilanları yayımlandı. Güvenlik görevlisi alımı şartları neler?

İŞKUR üzerinde 50 daimi personel alımı yapılması için yayımlanan İzmir İZENERJİ personel alımı ilanları kapsamında güvenlik görevlisi alınacak. Güvenlik görevlisi alımı şartları neler?

Güvenlik görevlisi alımı şartları neler?

İZENERJİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesi olması zorunludur.

 

Öğrenin Şartsız Daimi 35 Temizlik Personeli Alınacak

116 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı Büro personeli Teknisyen Sağlık Personeli Alınacak

 

İZENERJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

İZENERJİ personel alımı ilanına başvurular 21.01.2022 - 24.01.2022 tarihleri arasında www.izenerji.com.tr adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
#kamupersonelialım  #memuralm  #belediyepersonelalımı 

izmir-005.png

Son Başvuru Tarihi: 24 Ocak 2022

Popüler İlanlar