İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan vermiş bulunmaktadır. İlgili ilanda uzman personel, iç denetçi ve destek personeli alınacağı açıklanmıştır. Detaylar haberimizin devamında

İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan vermiş bulunmaktadır. İlgili ilanda uzman personel, iç denetçi ve destek personeli olmak üzere 6  personel  alınacağı açıklanmıştır.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Uzman Personel 3
İç Denetçi  1
Destek Personel 2 ( Bilgi İşlem Personeli 1,  Mali İşler Personeli 1 )

Genel Başvuru Şartları

**Türk vatandaşı olmak,
**Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
**Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
**Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
**Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
**Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Özel Başvuru Şartları

İç Denetçi İçin 

**Yükseköğretim kurumlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans derecesiyle mezun olmak,
**Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden asgari 60 (altmış) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak,
**Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,
**Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

Uzman Personel İçin 

**Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak, 
**Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,
** Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS’de İngilizce dilinden asgari 70 (yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.

tablo1.jpg
Tercih Nedenleri
**Tablo-1’de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeşil büyüme, mavi büyüme, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri, veri bilimi, veri analitiği konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,
** İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak.

Destek Personel İçin

A - Bilgi İşlem Personeli İçin

**Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun olmak,
**Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında ön lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
Tercih Nedenleri 
**Sistem yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
**Sanallaştırma mimarilerinin (VMware & Hyper-V) kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
**İleri seviyede Microsoft Windows Server 2008/2012/2016 işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,
**Linux Sunucu işletim sistemleri kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
**Active Directory, DNS, GPO, DHCP, IIS servislerinin kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
**Exchange 2016+ ve Office 365 kurulum ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
**Network mimarisi (WAN/LAN, TCP/IP, SMTP, VPN) ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
**Firewall, IPS/IDS konularında bilgi sahibi olmak,
**HP, Dell, IBM sunucu donanımları konusunda bilgi sahibi olmak,
**Veri depolama sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
**Yedekleme sistemi programları konusunda bilgi sahibi olmak,
**Antivirüs, Spam Protection, vb. güvenlik ürün ve teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak,
**ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ITIL konularında bilgi sahibi olmak,
**İş sürekliliği ve felaket kurtarma senaryoları, mimarisi ve altyapı yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
**Yabancı sistem üreticileri ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

B - Mali İşler Personeli  İçin

**Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme fakülteleri ile bünyesinde idari bilimler programı bulunan fakülte ve yüksekokulların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ile muhasebe bölümlerinden mezun olmak, 
**Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak veya başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.
Tercih Nedenleri
**Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip veya stajını tamamlamış olmak,
**Gelir ve gider takibi yapılmasında, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde deneyim sahibi olmak,
**Kamu Muhasebe Sistemi ve Kamu İhale Kanunu’nda tanımlanan satın alma süreçleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Başvuru Bilgisi

Başvurular  4 Aralık 2020 Cuma günü  saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr  web adresinde online olarak yapılacktır.

Bilgi İçin 

İzmir Kalkınma Ajansı
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük Konak İzmir
www.izka.org.tr
Telefon: 0232 489 81 81 (Dahili: 174) 
E-posta: ik@izka.org.tr 
İlan metnine linkten ulaşılabilir
https://ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr/ilan/detail/hggkykcso6kjndk

Son Başvuru Tarihi: 04 Aralık 2020