İZULAŞ İş İlanları

İZULAŞ İş İlanları

İŞKUR iş ilanları üzerinden 17 daimi personeli alımı yapılması için İZULAŞ iş ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında 2 ayrı meslekten personeli alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 17 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir İZULAŞ 2 ambar personeli, 15 revizör alacak.


İZULAŞ İŞ İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     


İZULAŞ İŞ İLANLARI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İZULAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 02.01.2022 günü olup başvurular [email protected] adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

zulas-1.pngzulas-2.png

Son Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2022

Popüler İlanlar