Jandarma Genel Komutanlığı 1640 Muvazzaf Astsubay Alımı! Sona Eriyor

Jandarma Genel Komutanlığı 1640 Muvazzaf Astsubay Alımı! Sona Eriyor

Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup,  ilanda en az 60 KPSS puan ile 1640 Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alınacağı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup,  ilanda en az 60 KPSS puan ile 1640 Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

jandarma-1.png.pngjandarma-2.png.pngjandarma-3.png.pngjandarma-4.png.png

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Muvazzaf  Sözleşmeli Astsubay alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 28.03.2021 olup, başvurular  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Başvuru Kılavuzu
https://www.jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Duyurular/guncel/JGNKLIGI_2021_YILI_ASEM_BASVURU_KILAVUZU_10032021.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 28 Mart 2021