Jandarma Genel Komutanlığı 550 Sözleşmeli Subay Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 550 Sözleşmeli Subay Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 550 muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay  alımı yapılması için iş ilanı yayımlandı. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde...


Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilanı yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın 550 subay alımı yapılacağı bildirildi.

Alım Yapılacak Pozisyonlar 

jandarma-1.jpgjandarma-2.jpg

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve aşağıda linkten ulaşabileceğiniz ilan metninde yer alan Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Avukat unvanına başvuracak adaylar için aşağıda tabloda belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olması gerekmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

jandarma-genel-kosullar-1.jpgjandarma-genel-kosullar-2.jpgjandarma-genel-kosullar-3.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler
a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  28.02.2021 Cuma  günü (saat 237.59’a kadar) olup, başvurular   https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  web adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. 
İlan metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.jandarma.gov.tr/2021-yili-jandarma-genel-komutanligi-muvazzaf-sozlesmeli-subay-temini
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2021