Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapılması için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilan kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını bildirdi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son 3 ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların varsa 2019 veya 2020 yılı KPSS P3 sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
** Kurum personel alımı ilanına şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuklarının başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği, ancak bu belgenin verilememesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan şehit veya vazife malulü olarak maaş aldığına dair belge ile kendisine verilen kimlik kartının aslı ve fotokopisi istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan varsa İngilizce dil puanına ait 2016, 2017, 2018, 2019 veya 2020 yılları YDS Dil notu ile YDS harici dil yeterlilik sınavlarından okuma ve dinleme notuna ait sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı istenmektedir. ÖSYM Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait belgeler getirilecektir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Tablo-1’de müracaat edeceği unvana ilişkin niteliklere ait belgelerin aslı ve fotokopisi, veya noterden onaylı sureti  istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yazılım geliştirme projelerinde en az 3 yıl görev yapmış olduğuna dair belgeler (Örneğin; SGK Hizmet Döküm Cetveli) istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 48/7 maddesi gereği alınacak akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan yumuşak uçlu kurşun kalem, tükenmez veya pilot kalem, silgi ve kalemtıraş getirmeleri istenmektedir.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.

jandarma-tablo.png

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel ve özel şartları taşıması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların herhangi bir siyasi partiye üye olmaması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olması zorunludur. 
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kurum personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

jandarma-ozel-satlar.png

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlan için son başvuru tarihi 11.03.2021 günü saat 16.00 olarak belirtilmiş olup başvurmak isteyen kişilerin başvurularını sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir. 
Başvuru detayları ve ilan metni için link

Son Başvuru Tarihi: 11 Mart 2021