JGK Personel Alımı 104 Sözleşmeli Personel

JGK Personel Alımı 104 Sözleşmeli Personel

JGK personel alımı için duyuru yaptı. Buna göre 4 pozisyonda 104 sözleşmeli personel alınacak. Alım yapılacak branşlar ve başvuru şartları haberimizde…

JGK personel alımı ilanı ile 104 sözleşmeli personel alacak. 101 hizmetli, 1 garson, 1 mütercim tercüman, 1 veteriner hekim alınacak.

 

Devlet Üniversitesi Sınav Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Temizlik Görevlisi Mühendis Hemşire Güvenlik Şoför Alınacak 

Memur Alımı İlanı Yayımlandı İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler

Kadın Erkek KPSS İtfaiye Eri Alımı

 

JGK Personel Alımı Yapılacak İller

Ankara Adana Antalya Bilecik Bursa Diyarbakır Elazığ Erzurum Gaziantep Giresun İstanbul İzmir Kahramanmaraş Kayseri Malatya Manisa Muğla Osmaniye Van


JGK Personel Alımı Genel Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar   ile   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar   Hakkında   Bakanlar   Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e. Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  J.Gn.K.lığı,  SGK.lığı  ile  kamu  kurum  ve  kuruluşlarından emeklilik,  kendi  isteği  ile  istifa  ve  sağlık  nedenleri  hariç  herhangi  bir  nedenle  çıkarılmamış
olmak,
f. Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar   Hakkında   Bakanlar   Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içinde  sözleşmeyi  tek  taraflı feshetmesi  halinde  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   yeniden   istihdam   edilemez”   hükmü   amirdir.   Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  (tecilli)  veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör   örgütleri   ile   bu   örgütlerin   yasal   veya   yasadışı   uzantılarının   eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak. 

 

Belediye Personel Alımı İlanı Yayımladı Başvurular Ne Zaman Açılacak?

GSB 923 Kişilik Kadroya 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları Ocak 2022

 

JGK Personel Alımı Özel Şartları

Veteriner Hekim  
Nevşehir 1 Kişi 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak


Mütercim-Tercüman (Rusça)  
Ankara 1 Kişi 2020 KPSS KPSSP3 (En Az 60 Puan) 
1. Rusça Mütercim ve Tercümanlık, 
2. Mütercim-Tercümanlık (Rusça), 
3. Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça), 
4. Rus Dili ve Edebiyatı, 
5. Rus Dili, 
6. Rusça-Türkiye Türkçesi Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. YDS'den (Rusça) 80 puan (En Az B Düzeyinde) ve üzeri almış olmak.


Destek Personeli (Garson) 
Ankara 1 Kişi 2020 KPSS KPSSP93 (En Az 60 Puan) 
1. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 
2. Turizm ve Otelcilik/Turizm-Otelcilik Ön Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak. (Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Turizm/Otelcilik ve Turizm Bölümü ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Servis Dalında Mezun Olanlar Öncelikle Tercih Edilecektir.)

 

2022 Temizlik Personeli Alımı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS İle Memur Alımı 250 Personel


Destek Personeli (Hizmetli) 
Ankara (78) Adana (1)  Antalya (1)  Bilecik (1) Bursa (2)  Diyarbakır (1)  Elazığ (1)  Erzurum (2)  Gaziantep (1)  Giresun (2)  İstanbul (2)  İzmir (2)  Kahramanmaraş (1)  Kayseri (1)  Malatya (1)  Manisa (1)  Muğla (1)  Osmaniye (1)  Van (1) Kişi
* 2020 KPSS KPSSP94 (En Az 60 Puan) 
* Lise veya dengi ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (Tercihen MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı Ev ve Kurum Temizliği Kursu belgesine sahip olmak) E / K  


JGK Personel Alımı Başvuru Bilgileri

a.İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b.Adayların    ilan    metninin    tamamını    okuduktan    sonra    başvurusunu    yapması gerekmektedir.  Başvuru  esnasındaki  yapılabilecek  yanlış  kodlamalar  ve  yanlış  beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
c.Başvurular   sadece,   https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris   internet   adresi   ile Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç.Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi’ne  e- Devlet  kapısı  üzerinden  e-Devlet  şifresi,  mobil  imza,  e-imza,  T.C.  kimlik  kartı  veya  internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
d.Başvurular  28  Ocak  2022  tarihinde  başlayıp,  13  Şubat  2022  tarihinde  saat  23:59’da sona erecektir.
e.Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/ PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. 


JGK Personel Alımı İletişim Bilgileri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 4836b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2022

Popüler İlanlar