Kadın - Erkek Temizlik Görevlisi Alımı

Kadın - Erkek Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında kadın - erkek temizlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları haberimizde…

İŞKUR üzerinden kadın erkek 8 personel alımı yapılması için  ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda Bingöl Kaliova  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.
www.kariyerkamu.com haberidir.


TEMIZLIK GÖREVLISI ALIMI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan iş deneyim belgeleri fotokopisi  istenmektedir
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


TEMIZLIK GÖREVLISI ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması zorunludur. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların mülakatın yapıldığı gün 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  ilçede ikamet ediyor olması zorunludur.


TEMIZLIK GÖREVLISI ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 25.02.2022 günü olup başvurular Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.
    
Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2022

Popüler İlanlar