Kafkas Üniversitesi 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Kafkas Üniversitesi 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Kafkas Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Farklı unvanda 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Kafkas Üniversitesinin yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Farklı unvanda 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı yapılacak.

Yapılan Açıklama:

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018ve 2020yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

Alım yapılacak unvanlar;

a)    57 Hemşire
b)    17 Ebe
c)    3 eczacı
d)    8 Röntgen Teknisyeni
e)    4 laborant
f)    1 psikolog
g)    2 Diğret Sağlık Personeli( Paramedik)

Alımı unvanlardır.

Adaylarda aranan genel şartlar:

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
c)    Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
d)    Erkekadaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,5.657 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecekvücut veakıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
h)    Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar
Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfasında (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan “Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 657/4-b (SözleşmeliPersonel) Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını yapacaklardır.

Adaylarda istenilen Belgeler:

•    1adet fotoğraf(jpeg, jpg, png) formatında
•    2018 veya2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.(pdf formatında)
•    Nüfus cüzdan fotokopisi.(pdf formatında)
•    Diplomanın önlü arkalı fotokopisi(pdf formatında)
•    Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(pdf formatında)
•    Röntgen Teknisyeni ve Laborant Bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar (ilgili kısma yüklenecektir.(pdf formatında)

Adaylarda istenilen belgelerdir.

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci günü saat 17.00’e kadar Üniversitemiz web sayfasından(http://www.kafkas.edu.tr) 657 /4-b(Sözleşmeli Personel)Alımı Başvuru Sisteminden başvurularını online olarak yapacaklardır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyete başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri başvurularında sorumluluk adaylara aittir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 12 Kasım 2020