Kalkınma Ajansı Memur Alımı

Kalkınma Ajansı Memur Alımı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Memur Alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 Memur Alımı yapılacak.
Yapılan Açıklama:
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 4 (dört) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç denetçi ve hukuk müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir.

Adaylarda aranan genel şartlar;

1.    Türk vatandaşı olmak,
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.    Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
4.    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
5.    Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Adaylarda aranan genel şartlardır.

Başvurular, 15 Kasım 2020tarihinden başlayarak 27 Kasım 2020tarihi saat 23.59'a kadar janssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 21 Kasım 2020