Kamu 10 Röntgen Teknisyeni Alımı

Kamu 10 Röntgen Teknisyeni Alımı

Yeni sağlık personeli alımları devam ediyor. Üniversite bünyesine yapılacak 10 Röntgen Teknisyeni kamu alımı ilanı ayrıntıları haberimizde.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan en son ilan ile birçok sayıda sağlık personel alımı yapılacağı ilan edilmişti. Bu ilan içerisinde 10 Röntgen Teknisyeni kamu personeli alımı yapılıyor.

Alınacak sağlık personelleri 10 Röntgen Teknisyeni önlisans mezunları arasından 2018 yılı KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

İlan içeriğine göre Röntgen Teknisyeni olarak alınacak 10 sağlık personeli alımında adayların Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) Programı Önlisans mezunu olması, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puanı olması özel şartı bulunmakta,

Sağlık Personeli Alımı Başvuru Genel Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmaması,

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamayacak,

Erkek adaylar için askerlik şartı aranmamakta,

2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olması,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması,

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4b maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir.

Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecek.)

Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları

Şartları taşıyan sağlık personeli adaylarının 31 Mayıs 2020 tarihine kadar online olarak üniversitenin 
İnternet adresi üzerinden yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2020