Kamu 97 Temizlik Personeli Alımı Öğrenim Şartı Aranmıyor

Kamu 97 Temizlik Personeli Alımı Öğrenim Şartı Aranmıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden öğrenim şartı aranmaksızın 97 personeli alımı yapılması için Belediye iş ilanı yayımlandı. Buna göre temizlik personeli alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden öğrenim şartsız 97 personel alımı yapılması için temizlik personeli iş ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Aydos 97 temizlik personeli alımı yapacak.


TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


TEMİZLİK PERSONELİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU BİLGİLERİ

Aydos personel alımı ilanına son başvuru tarihi 12.01.2022 günü olup başvurular [email protected] adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

aydos.png

Son Başvuru Tarihi: 12 Ocak 2022

Popüler İlanlar