Kamu Daimi Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

Kamu Daimi Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 10 daimi Kamu Personeli Alımı yapılması için Sürekli İşçi Alımları ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 10 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 özel güvenlik görevlisi alacak.
 
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** İSTGÜVEN personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

istguven-001.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

İSTGÜVEN personel alımı ilanına son başvuru tarihi 14 Ekim 2021 günü olup başvurular https://kariyer.ibb.istanbul/Genel Başvuru  internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2021