Kamu En Az İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı

Kamu En Az İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 40 daimi kamu işçisi alımı yapılması için Belediye iş ilanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden en az ilköğretim 40 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir İZFAŞ temizlik personeli alacak.

izfas-002.png


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ilköğretin mezunu olması zorunludur.     


BAŞVURU BİLGİLERİ

İZFAŞ personel alımı ilanına başvurular 24.11.2021 - 29.11.2021 tarihleri arasında ikuser@izmirfair.com.tr adresine fotoğraflı özgeçmiş gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2021