Kamu KPSS Şartsız Farklı Branşlardan 99 Personel Alımı Yapıyor

Kamu KPSS Şartsız Farklı Branşlardan 99 Personel Alımı Yapıyor

İŞKUR iş ilanları üzerinden 99 Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye iş ilanları yayımlandı. Büro işçisi tercüman halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı fotoğrafçı alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 99 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir İZFAŞ 8 büro işçisi, 60 tercüman-büro işçisi, 30 halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı, 1 fotoğrafçı,  alacak.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.


BAŞVURU BİLGİLERİ

İZFAŞ personel alımı ilanına son başvuru tarihi 26 Kasıim 2021 günü olup başvurular ikuser@izmirfair.com.tr internet adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 26 Kasım 2021